Fem TàndemCulturaLH educa

Casa de la Música - Institut Apel•les Mestres

Veure imatge de  Casa de la Música - Institut Apel•les Mestres (nova finestra)

ROCKIN’ Projecte d’atenció a la pràctica musical a l’Institut

Rockin' és un projecte pilot per canviar la pràctica musical als instituts. L’ Institut Apel•les Mestres serà dotat d'un banc d'instruments: guitarres, baixos, teclats i bateries, i d'un software per treballar l'autoaprenentatge dels alumnes en les hores lectives de música. Aquest procés anirà acompanyat per un professorat extern especialitzat en música moderna que guiarà l'autoaprenentatge i la pràctica i creació de combos entre els alumnes de les diferents classes.

El tàndem amb Casa de la Música afavoreix la incorporació de la música moderna a les aules de secundària, com a eina de transformació cultural i social que pretén canviar el paradigma de l'ensenyament i la pràctica de la música als instituts.

Més informació: